Flora Danica

Historien om Flora Danica

Flora Danica er et stykke dansk kulturhistorie, det er navnet på et af verdens første og største planteværker. Værket anses som en af Danmark's største bidrage til oplysningstiden. Værket var mange år undervejs og blev udgivet fra 1761 til 1883 og består af flere tusind smukt kolorerede tavler af hele Skandinaviens vildtvoksende flora. Flora Danica består af 51 hæfter samt 3 supplementshæfter med i alt 3.240 kobberstukne tavler.

Før 1752 havde Danmark havde ingen selvstændige botaniske forskningsinstitutioner og botanik blev stort set kun anvendt i medicinfaget. Man så dog store mulighed i botanikken fra et lægefagligt synspunkt ud fra planternes nyttige og skade egenskaber. I 1752 ansatte kongen, lægen Georg Christian Oeder som professor i botanik for det kongelige botanisk institut.

 Oeder opfordrede i 1753, til at der blev udgivet en Flora Danica med afbildninger af alle de planter, som forekom vildtvoksende i riget. (riget dengang bestod også af Norge.) Værket skulle have til formål at oplyse og udbrede kendskabet til botanikken.

Titlen "Flora Danica" var blevet brugt før af botaniker og læge, Simon Paiulli der på foranledning af Christian IV, udgaven en urtebog med titlen Flora Danica Det er: Dansk Urtebog i 1648. Denne bog beskrev de planter der havde særlig lægelig intresse og havde til formål at højne almindelige menneskers, som ikke havde råd til at søge læge, viden om planternes virkninger.

Arbejdet med udgivelsen af Flora Danica tog over 123 år, og strakte sig fra 1761 til 1883. 

I 1814 blev det dansk-norske dobbeltmonarki opløst, hvorefter arbejdet med optagelsen af de norske planter stoppede.

I 1847 blev det forslået at gøre Flora Danica til et skandinavisk planteværk. Kort efter begyndte arbejdet med færdiggørelsen af de norske planter og tilføje de vigtigste af de planter, som kun findes i Sverige. Dette blev til et supplementsbind med 3 hæfter og 180 tavler

I dag repræsentere Flora Danica en fascinerende historie, med et kongeligt islæt samt diplomati og dyb respekt for højeste kvalitet, omhyggelighed og detaljeopmærksomhed.